Požadavky na spolupráci s našimi dodavateli

Dodavatelé ERICH JAEGER musí splňovat následující požadavky:

 

 • Silné konkurenční postavení, pokud jde o náklady, kvalitu, inovace, dodržování dodacích termínů a množství, jakož i flexibilitu
 • Splnění následujících požadavků na kvalitu:
  • Systém řízení kvality podle DIN ISO 9000 et sqq. nebo QS 9000, VDA 6.1 nebo ISO/TS 16949
  • Zásada nulové vady pro všechny dodávky
  • Aplikace procesu kontinuálního zlepšování
 • Závazek dodržovat platné evropské a národní zákony a předpisy v oblasti životního prostředí:
  • Soulad se směrnicemi EU ve „Vozidlech s ukončenou životností“ (2000/53/ES) a v „Omezení nebezpečných látek“ (2011/65)
  • Kromě toho by se dodavatel měl zaměřit na integraci systému environmentálního managementu podle EN 14001 do organizace společnosti
 • Soulad se všemi mezinárodními a národními zákonnými ustanoveními v příslušné verzi s ohledem na následující aspekty: ochrana práce, požární prevence, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost výrobků a odpovědnost za výrobky
 • Přijetí podmínek pro nákup, dohody o zajištění kvality a podmínek rámcové dohody Erich Jaeger
 • Optimalizace obchodních procesů prostřednictvím fakturace dodávek a služeb přes dobropisy a využití dodacích termínů