Informace týkající se COVID-19

Má vůbec smysl ucházet se v době COVIDu-19 o práci?

Odpověď je snadná – samozřejmě! Nadále zaměstnáváme a Váš zájem nás potěší.

Jakým způsobem se mám ucházet o pracovní místo?

Budeme rádi, pokud svůj zájem o pracovní místo projevíte online. Protože rovněž my v době koronavirové zčásti nepracujeme v kancelářích, můžeme tak Vaše uchazečské podklady nejrychleji zpracovat. V ojedinělých případech může přesto dojít k prodlevě při postupu zpracování Vašich uchazečských podkladů.

Probíhají aktuálně pohovory s uchazeči a jak vypadají?

Domluvíme si s Vámi individuální termíny pohovorů. Momentálně je provádíme jak telefonicky, tak také prostřednictvím video rozhovorů, abychom pokud možno snížili riziko nákazy. Video rozhovory realizujeme pomocí softwaru Skype, který si zde můžete stáhnout.

Open positions

We would be glad to receive your application for the following position in our company:

For our headquarters in Germany, we are hiring

Kariéra

Zašlete prosím své přihlášky na:

Personální oddělení
Erich Jaeger, s.r.o.
Průmyslový park 304
742 21, Kopřivnice - Vlčovice
Česká republika

Své dokumenty můžete zaslat i na adresu:
jobs@ejr.cz

Informace o ochraně osobních údajů

Vaše žádost e-mailem bude zaslána v nezašifrované podobě. S obsahem vašich dokumentů bude seznámeno personální oddělení a osoby s rozhodovací pravomocí.

Vaše osobní údaje používáme a zpracováváme v rámci našeho online postupu při podávání žádostí. Vaše osobní údaje budou smazány po dokončení výběrového řízení - nejpozději po 6 měsících.