Je pro vás školení a profesní rozvoj důležité?
 • Než vás uvítáme v naší společnosti, absolvujete intenzivní vzdělávací program.
 • Připravili jsme velkou nabídku individuálních propagací juniorských zaměstnanců a kariérního rozvoje zaměstnanců.
 • Názor našich zaměstnanců je pro nás velmi důležitý. Proto pravidelně organizujeme rozhovory a anonymní průzkumy zaměstnanců.
Co od vás očekáváme?
 • Jste flexibilní, ochotní se učit, kreativní a schopni pracovat samostatně.
 • Jste otevřeni novým myšlenkám a jste připraveni přemýšlet napříč organizačními hranicemi.
 • Jste schopni prokázat dobré týmové pracovní dovednosti, spolehlivost a schopnost pracovat z vlastní iniciativy.
 • Musíte být vysoce motivovaní a schopni pracovat v cíleném prostředí.
 • Máte zájem pracovat s lidmi z jiných kultur.
 • Již máte příslušnou odbornou kvalifikaci nebo titul.
 • Musíte ovládat anglický jazyk, psaný i mluvený.
Ceníte si příjemného moderního pracovního prostředí?
 • Jsme úspěšná, mezinárodně rostoucí společnost.
 • Nabízíme prostorné, světlé a transparentní pracovní prostředí.
 • Veškeré naše vybavení je nejmodernější - např. SAP je náš společný jazyk po celém světě.
 • Udržujeme krátké komunikační spojení s plochými hierarchiemi.
 • Naše firemní filozofie je založena na „politice otevřených dveří“.
 • Udržujeme pulzující mezinárodní firemní kulturu.
 • Naše sídlo se nachází v blízkosti místní rekreační oblasti Taunus a města Frankfurt.
Potřebujete další pobídky k práci pro nás?
 • S námi se můžete rozvíjet.
 • Budete zapojeni do mezinárodních mezipodnikových projektů.
 • Naše struktura mezinárodní společnosti poskytuje zajímavé úkoly, kontakty a příležitosti pro rozvoj.
 • Naši zaměstnanci jsou vždy vybíráni, přijímáni a podporováni na základě jejich kvalifikace a dovedností. Provozujeme politiku rovných příležitostí a nediskriminace.

Zaujali jsme vás, že byste uvažovali o přijetí nové výzvy v dynamické společnosti? Pak bychom se měli navzájem poznat.

Kariéra

Zašlete prosím své žádosti na:

Personální oddělení
Erich Jaeger, s.r.o.
Průmyslový park 304
742 21, Kopřivnice - Vlčovice
Česká republika

Své dokumenty můžete zaslat i na adresu:
jobsejr.cz

 

Informace o ochraně osobních údajů

Vaše žádost e-mailem bude zaslána v nezašifrované podobě. S obsahem vašich dokumentů bude seznámeno personální oddělení a osoby s rozhodovací pravomocí.

Vaše osobní údaje používáme a zpracováváme v rámci našeho online postupu podávání žádostí. Vaše osobní údaje budou smazány po dokončení výběrového řízení - nejpozději po 6 měsících.