Informace týkající se COVID-19

Má vůbec smysl ucházet se v době COVIDu-19 o práci?

Odpověď je snadná – samozřejmě! Nadále probíhají výběrová řízení a Váš zájem nás těší.

Jakým způsobem se mám ucházet o pracovní místo?

Budeme rádi, pokud nám zašlete Vaši žádost e-mailem nebo vyplníte online formulář. V současné době pracujeme z části v kancelářích a z části z domu. Po posouzení Vámi zaslaných podkladů Vás budeme informovat, jak Váš profil splňuje požadavky daného výběrového řízení.

Probíhají aktuálně pohovory s uchazeči a jak vypadají?

Po posouzení Vás kontaktujeme a domluvíme si s Vámi individuální termíny pohovorů. V součastné době provádíme pracovní pohovory dle domluvy  jak osobně,  telefonicky, tak také prostřednictvím video rozhovorů, abychom pokud možno snížili riziko nákazy. Video rozhovory realizujeme pomocí softwaru Teams, který si zde můžete stáhnout.

Kariéra

Zašlete prosím své žádosti na:

Personální oddělení
Erich Jaeger, s.r.o.
Průmyslový park 304
742 21, Kopřivnice - Vlčovice
Česká republika

Své dokumenty můžete zaslat i na adresu:
jobsejr.cz

 

Informace o ochraně osobních údajů

Vaše žádost e-mailem bude zaslána v nezašifrované podobě. S obsahem vašich dokumentů bude seznámeno personální oddělení a osoby s rozhodovací pravomocí.

Vaše osobní údaje používáme a zpracováváme v rámci našeho online postupu podávání žádostí. Vaše osobní údaje budou smazány po dokončení výběrového řízení - nejpozději po 6 měsících.