Logo der automechanika

Automechanika - Frankfurt | Germany

Logo der IAA

IAA Commercial Vehicles - Hanover | Germany

IZB - Wolfsburg | Germany

SIMA - Paris | France

EIMA International - Bologna | Italy