Naše směrnice

Následující ekologické pokyny jsou pro nás závazné:

  • Ochrana životního prostředí je součástí naší firemní strategie. Zavazujeme se k aktivní ochraně životního prostředí, požární prevenci a údržbě průmyslového zdraví a bezpečnosti.
  • Jsme povinni dodržovat právní i zákaznické požadavky.
  • Naše výrobky nesmí před manipulací, během ní a po ní ohrozit člověka ani životní prostředí.
  • Usilujeme o neustálé zlepšování našeho vlivu na životní prostředí prostřednictvím optimalizace našich procesů, metod a vhodného použití materiálů a produktů.
  • Zavedli jsme roční audit podle ISO 14001, abychom přispěli k ochraně životního prostředí jako závazek vůči našim zákazníkům, zaměstnancům, spoluobčanům a budoucím generacím.
  • O vývoji našeho systému řízení informujeme ve své výroční zprávě o životním prostředí.